Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w sprawie ochrony danych osób fizycznych informujemy, że Yobboo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką ochrony danych osobowych. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: daneosobowe@yobboo.pl.

 

1. Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Yobboo sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-361), ul. Starołęcka 18A lok. 323, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407494, NIP 783-168-56-94, REGON 302018696. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Spółki, lub mailowo na adres: office@yobboo.pl.

 

3. Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • realizacji  umów o świadczenie usług turystycznych,
  • prowadzenia działań  marketingowych,
  • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej,
  • weryfikacji tożsamości Klienta, lub tożsamości uczestnika wyjazdu turystycznego,
  • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń.  

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 

4. Jak pozyskaliśmy dane?

Państwa dane osobowe pozyskane zostały w trakcie rezerwacji usług turystycznych, lub zostały nam przekazane w związku z prośbą przygotowania ofert turystycznych. Dane mogły zostać także przekazane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

 

5. Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do podwykonawców, którzy będą realizować rezerwacje oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych, lokalnym lub krajowym izbom turystyki. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

6. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

W związku z przetwarzaniem przez Yobboo Sp. z o.o. danych osobowych – mają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- żądania ograniczenia ich przetwarzania,

- żądania ich przenoszenia, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

7. Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W celu realizacji umów zawartych z Yobboo Sp. z o.o. dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego leżącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane będą przekazywane w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony odpowiednimi umowami z odbiorcami tych danych.

 

8. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

 

Yobboo Sp. z o.o. przystosowała swoją infrastrukturę do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Dane osobowe przechowywane są na certyfikowanych, odpowiednio zabezpieczonych serwerach, serwis internetowy został zabezpieczony odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa. Podczas przeglądania strony internetowej Spółki dane, które zbieramy zapisywane są w plikach cookies i pochodnych technologiach. Dane osobowe zapisywane sa w momencie dokonania rezerwacji/zgłoszenia imprezy turystycznej. Podczas wyszukiwania albo porównania ofert na naszej stronie internetowej zapisujemy tylko pliki cookies. Dopiero w momencie, gdy rozpoczniecie Państwo proces rezerwacji i wypełnią formularz kontaktowy dane osobowe takie jak: nazwisko, imię, data urodzenia, adres, email zostaną zapisane.